Pot gelar amb temperatura positiva?

Aquests dies de fred, a part de la neu, també han reaparegut les gelades, i a qualque banda ho han fet de manera destacable, amb temperatures que a molts d’indrets han quedat clarament per davall dels 0ºC.

Es pot veure gelada sense baixar dels 0ºC? Sí.

En primer lloc, que el termòmetre no enregistri temperatures negatives no vol dir que aquestes no es donin. Els termòmetres oficials estan ubicats a una alçada aproximada d’1.5m sobre el terra, el que provoca que els vespres d’hivern amb fortes inversions tèrmiques, la temperatura arran de terra pugui ser clarament inferior a la que enregistra el termòmetre.

Així, el termòmetre podria estar marcant temperatures de +2ºC/+3ºC i arran de superfície tenir valors lleugerament negatius.

Però no només existeixen aquests casos. Sinó que fins i tot amb una temperatura ambiental enterra lleugerament positiva es poden donar processos de formació de gel, això sí, ha de ser a qualque làmina d’aigua. Per tal que això sigui possible la temperatura no ha de ser molt superior als 0ºC i a més ha de bufar un vent prou intens com per incrementar l’evaporació de manera important.

I és que l’evaporació és la clau d’aquest procés. Tot canvi d’estat implica un intercanvi de calor, i en el cas de l’evaporació (pas de líquid a gas) es tracta d’un procés que “roba” calor de la superfície evaporant. És a dir, quan d’una làmina d’aigua s’està evaporant aigua, el vapor que en surt ha “robat” prèviament part de la calor necessària per fer el canvi d’estat a la resta de l’aigua.

Si ara traduïm aquest “robar” calor per fer baixar lleugerament la temperatura de la làmina d’aigua podem entendre com aquesta làmina d’aigua pot arribar a gelar-se amb temperatures ambientals positives.

Ja només falta explicar la importància del vent. I és que el vent és un dels factors que influeixen en l’evaporació (juntament amb temperatura, humitat i radiació), i quan bufa intensament fa que aquesta s’incrementi de manera molt important. De fet, quan la temperatura és molt baixa, el vent es converteix en el factor determinant. Per això és important per aquest procés que bufi un vent intens..

Aquest procés no és fàcil de veure a les Illes, però fa uns dies el vaig poder gaudir a Saragossa.

Bookmark the permalink.

One Response to Pot gelar amb temperatura positiva?