18/07/2014. Ecos falsos al radar

Tant durant el dia d’ahir (18/07) com el d’avui (19/07), s’ha pogut observar al radar d’AEMET una àrea d’extensa i intensa precipitació al sud de les Illes, que de fet, no es tracta més que de falsos ecos provocats per l’advecció d’aire càlid nord-africà.

A la primera imatge, de reflectivitat a les 10 del matí de dia 18, es pot veure aquesta àrea extensa al sud de les Illes, i que a més, dibuixa una semicircumferència amb el seu centre al Cap Blanc, on hi ha ubicat el radar meteorològic.

reflectivitat

Rarament les precipitacions dibuixen formes tan simètriques com una semicircumferència. Per tant, quan vegem imatges d’aquest estil hem d’acudir immediatament a una imatge de satèl·lit (per exemple: http://www.sat24.com) per veure si en aquella àrea hi ha o no cap nigul que pugui provocar precipitacions.

A la segona imatge, on hi apareixen els echotops (que guarda relació amb l’alçada del nigul), s’observa una clara gradació en funció a la distància al radar. Com més enfora es troba el suposat nigul que provoca precipitació més elevat és el valor de l’echotop.

ecotop

Un altre cop la forma, i en aquest cas afegint-hi les gradacions, ens han de fer dubtar de la validesa d’aquestes imatges.

Finalment, això acaba afectant a l’estimació de precipitació que se’n deriva del radar, que ahir va acabar per marcar àrees amb acumulats de precipitació superiors a 100mm al sud de les Illes, quan la realitat és que en aquell indret no hi va ploure.

acumulat

Per què es produeix això? Els radars meteorològics no són perfectes, i veuen afectada la qualitat de les dades que ofereixen per determinades condicions atmosfèriques, com les inversions tèrmiques (pujada de la temperatura amb l’alçada), que provoquen que el feix que el radar llença, reboti i marqui precipitacions a indrets on l’únic que hi ha és una superfície marítima.

A la següent imatge s’adjunta el radiosondatge de Palma de dia 18/07/2014 a les 12z. La línia vermella, la que es correspon amb la variació de la temperatura (eix horitzontal) amb l’alçada (eix vertical), es pot veure com entorn dels 950-900hPa hi ha una petita zona on la temperatura puja lleugerament en funció de l’alçada (es tracta de la inversió tèrmica abans comentada)

radiosondeo