Possibilitat de tempesta (feble) a les Illes – 07/02/2016

4 mapes molt útils per analitzar la possibilitat de tempesta per demà diumenge.

Al primer mapa s’hi representen els moviments verticals a les capes mitjanes de la troposfera (700hPa /3000 m) . En rosa (valors negatius), apareixen els ascensos, i per tant, les zones on podrien créixer niguls convectius. El Mediterrani Occidental, amb el pas del front, veurà com passa una àrea molt favorable per a la convecció.

Al segon mapa s’hi representa el CAPE (Energia potencial disponible per a la convecció). Es tracta d’un paràmetre que estima l’energia que afavoriria la convecció en cas que aquesta s’inicias. Veiem com entorn de les Illes hi ha valors positius de CAPE, a la part baixa de l’escala degut a què estam a l’hivern, i en aquesta època els valors no són mai gaire elevats.

700 capez1_web_8

Al tercer mapa s’hi representa el LI (Lifted Index) que és un index pur d’inestabilitat, que es construeix a partir de la diferència de temperatura entre distints nivells atmosfèrics. Pel que ens interessa aquí direm simplement que els valors negatius són aquells que poden afavorir l’aparició de la convecció. Com podem veure al mapa, per demà, els valors seran lleugerament negatius.

Finalment, al quart mapa s’hi representa la precipitació prevista, que se’n preveu amb poca quantitat. Tot i això, donat que els principals indicadors que faig servir habitualment per veure si hi haurà o no tempesta indiquen una elevada possibilitat de que en tenguem, crec que demà dematí/migdia hi podria haver tempesta a les Illes.

lifz1_web_8 pcp3hz1_web_8